Du lịch

Các loại đất ở Nam Định

Túi xách hàng hiệu, free ship chỉ có tại balomoi.com / http://conmeo.net/quoc-te/van-chuyen-hang-hoa-quoc-te / https://findyourhome.com.vn/loai-can-ho/can-ho-chung-cu-novaland / Máy đo huyết áp điện tự của Công ty Hoa Đà

Diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 166.936 ha, trong đó đất được sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 105.437,1 ha, chiếm khoảng 63% diện tích đất tự nhiên (trong đó đất trồng lúa màu là 88.430 ha, chiếm gần 84% đất nông nghiệp). Bình quân đất nông nghiệp theo (lâu người thấp : khoảng 550rrr/người, trong khi bình quân trong cả nước là 1 lOOrrr/người. Ngoài ra Nam Định có khoảng 3799 ha đất l.lm nghiệp, 9079,7 ha đất thổ cư, còn lại là đất hoang hóa chưa được sử dụng.
Chủ yếu được hình thành từ phù sa sông. Đây là các loại đất có độ phì khá, đặc biệt là ở những nơi hằng năm còn được phù sa Itrti dỉíp. Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, khả năng >’!Ư nước và giữ chất dinh dưỡng tốt, rất thích hợp cho việc trồng I Ay lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày.
Ớ các khu vực thấp, trũng thuộc các huyện Vụ Bản, Ý Yên, đất giây hóa mạnh và có độ chua cao hơn ở các nơi khác.
Đất mặn phân bố ở vùng ven biển thuộc các huyện Hải Hậu, Giao Thủy. Từ cửa sông Ba Lạt đến cửa sông Ninh Cơ, đất bị nhiễm mặn do ảnh hưởng của triều. Tuy nhiên, đất mặn chiếm một diện tích không lớn.
Diện tích đất tự nhiên không ngừng được mở rộng. Riêng vùng 1 ven biển của hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng đang được bồi tụ nhanh, tốc độ tiến ra biển khoảng 100-120m/năm và cứ sau 5 năm lại mở rộng thêm diện tích khoảng 1500-2000 ha.