Du lịch

Dân số ở Nam Định

Tính đến ngày 1-4-1999, dân số của Nam Định là 1888,4 nghìn người, đứng thứ 3 trong các tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 trong toàn quốc. Những đơn vị hành chính có dân số đông là : huyện Hải Hậu (281.800 dân), huyện Ý Yên (242.000 dân), thành phố Nam Định (241.100 dân). Nơi ít dân nhất là huyện Mỹ Lộc (65.500 dân). Mật độ dân số của Nam Định khoảng 1141 người/km2, là một[…]

Các loại đất ở Nam Định

Diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 166.936 ha, trong đó đất được sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 105.437,1 ha, chiếm khoảng 63% diện tích đất tự nhiên (trong đó đất trồng lúa màu là 88.430 ha, chiếm gần 84% đất nông nghiệp). Bình quân đất nông nghiệp theo (lâu người thấp : khoảng 550rrr/người, trong khi bình quân trong cả nước là 1 lOOrrr/người. Ngoài ra Nam Định có khoảng 3799 ha đất l.lm nghiệp,[…]

Tổ chức sự kiện du lịch ở Nam Định

Nam Định là tỉnh đồng bằng ven biển nên địa hình nhìn chung bằng phẳng, ít phức tạp. Đồi núi thấp (độ cao 70-150m) chỉ chiếm diện tích nhỏ hẹp, thuộc một số xã của các huyện Vụ Bản, Ý Yẽn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình. Vì vậy, có thể chia địa hình của tỉnh thành 2 vùng chính : vùng đồng bằng thấp trũng (nội đồng) và vùng đồng bằng ven biển. Vùng đồng bằng thấp trũng (nội[…]

Sự phân chia hành chính của Nam Định

với các địa phương trong cả nước và quốc tế. Song mặt khác, đày cũng là một thách thức lớn đối với Nam Định trong điều kiện cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ; bải sức ép gay gắt do công nghệ lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém so với yêu cầu phát triển và so với các đô thị mới nằm liền kề trong địa bàn kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Điều đó[…]

Ngành chăn nuôi ở Hưng Yên

Trâu, bò : Trong tình hình canh tác hiện nay của tỉnh Hưng Yên, trâu bò vẫn cần thiết để cung cấp sức kéo cho việc cày bừa. Ngoài ra, nuOi bò còn để cung cấp thịt và sữa. Xưa kia, trâu được nuôi nhiều hơn bò. Gần đây số lượng bò của tỉnh đã vượt hon hẳn số trâu và ngày càng chiếm ưu thế trong chăn nuôi đại gia súc. Trong những năm gần đây, đàn trâu bò[…]

Phát triển du lịch, tổ chức sự kiện ở Hưng Yên

Hung Yên ít có ưu thế về ngành du lịch, vì tài nguyên du lịch lu»n chế, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ du lịch nay còn nhỏ bé. Việc phát triển du lịch của Hưng Yên phải đặt trong mối quan hệ tổng hòa và gắn kết với hệ thống du lịch của vung Bắc Bộ, đặc biệt là với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hướng phát triển du[…]

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Hưng Yên

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của Hung Yên. về cơ cấu ngành nông nghiệp, trồng trọt lấn át chăn nuôi. Còn trong ngành trồng trọt thì ngành trồng lúa chiếm ưu thế tuyệt đối (gần 86,T diện tích cây lương thực – năm 1999). Nhìn chung, nông nghiệp của Hưng Yên phát triển vững chắc, tuy nhiên việc chuyển dịch cơ cấu của ngành chưa nhanh. Trồng trọt Trong nông nghiệp, ngành trồng trọt vẫn giữ địa[…]

Hướng phát triển nông nghiệp ở Hưng Yên

Trong những năm tới, Hưng Yên sẽ tiến hành việc đầu tư cải tạo diện tích đất chua và đất trũng nội đồng thuộc các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ… thành đất nông nghiệp để bù vào diện tích đất trồng lúa bị hao hụt do phát triển đô thị và công nghiệp. Hưng Yên phấn đấu đến năm 2010 sẽ đưa năng suất lúa bình quân toàn tỉnh lên trên 10 tấn/ha, đảm bảo mục tiêu sản[…]