Du lịch

Tổ chức sự kiện lễ hội ở Hà Nam

Mạng lưới chợ là một bộ phận cấu thành quan trọng của mạng lưới thương mại ở mỗi tỉnh, mỗi vùng cũng như cả nước. Ở Hà Nam, đến tháng 10/1999 có 114 chợ. Trong đó số chợ ả khu vực thành thị là 9, chợ ở khu vực nông thôn có 105. Mật độ bình quân là 1,4 chợ trên 1 vạn dân ; khoảng 1,4 chợ trên 10 km2 và 1 chợ trên 1 xã, phường. Các chỉ[…]

Những địa điểm chuyên tổ chức sự kiện ở Hà Nam

Không gian du lịch của Hà Nam phát triển theo hướng đông – tây H«ín Phủ Lý – Kim Bảng với khu du lịch Hương Tích – một trong những khu du lịch hấp dẫn của trung tâm du lịch Hà Nội và phụ III Một không gian du lịch sinh thái khác là theo dòng sông Châu Ihiirn quan các vùng cây ăn quả ở Lý Nhân, Duy Tiên. Hà Nam có một số điểm tổ chức sự kiện,[…]

Sự phát triển du lịch, tổ chức sự kiện ở Hải Phòng

Tùng bước chuyển hướng đầu tư phát triển hệ thống cảng, kho bãi nằm doc sông cấm sang dọc sông Bạch Đằng (từ bến Rừng đến ! Đình Vũ) – nơi không bị sa bồi và có điều kiện phát triển các loiiil cảng chuyên dụng, cảng tổng hợp, tạo tiền đề để xây dựng các khu kinh tế mở, thu hút đầu tư từ nước ngoài… Hải Phòng sẽ xây dựng cầu Bính gắn với sự phát triển khu[…]

Tổ chức sự kiện, du lịch ngày càng phát triển ở Hà Nam

Các ngành dịch vụ như thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, tổ chức sự kiện… có vai trò ngày càng quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kmli tế – xã hội của tỉnh. Ngành dịch vụ của Hà Nam có mức tăng trưởng khoảng 8,7%/năm và phát triển của ngành đã góp phần đáng kể vào sự ổn định và phát triển chung của nền kinh tế. Thương mại Trong những năm gần đây,[…]

Công ty tổ chức sự kiện ngày càng nhiều tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những tỉnh và thành phố có tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp nhất của cả nước. Trong khi mức tăng chung của cả nước giảm từ 2,6% năm 1980 xuống 2,29% năm 1990 và 2,1% năm 1996 thì mức tăng của Hà Nội đã giảm nhanh hơn, từ 2,26% – năm 1980 xuổng còn 1,51% – năm 1990 và 1,37% – năm 1997. Khu vực nội thành có mức tăng tự nhiên thấp nhất[…]

Đặc điểm du lịch ở Hà Nội

- Kết cấu dân sô theo giới tính của Hà Nội gần giống với kết cấu giới tính của cả nước. Trong phạm vi toàn quốc (năm 1999) nữ chiếm 50,8% tổng số dân, còn ở Hà Nội, tỉ lệ này là 50,0%. – Kết cấu dân số theo lao động : Kết cấu dân số theo lao động phụ thuộc vào mức tăng dân số và cơ cấu kinh tế của lãnh thổ. Tuổi lao động của cả nước[…]

Công ty tổ chức sự kiện du lịch ở vùng đồi Sóc Sơn

Ở vùng đồi Sóc Sơn, tuy thảm thực vật tự nhiên đã bị phá hủy khá nhiều, song nhờ việc tu bổ và trồng mới hàng chục nghìn ha rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc, đa mang lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và Công ty tổ chức sự kiện thu hút khách du lịch. Cho đến nay, ở nội thành đã có hệ thống cây xanh với 46 loài khác nhau như sấu, phượng,[…]

Công ty tổ chức sự kiện, du lịch phát triển ở Hà Nội

Hà Nội hình thành từ năm 1010, khi Lý Công uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và được đặt tên là Thăng Long, xây dựng Hoàng Thành gọi là kinh thành (có tên là Phủ úng Thiên gồm 6 phường). Năm 1428 Lê Lợi đánh thắng quân Minh, lên làm Vua, đặt tên nước là Đại Việt và tên kinh thành là Đông Đô nhưng tên Thăng Long vãn thông dụng. Năm 1805 Vua Gia Long đổi[…]

Thông tin cần biết khi đến Hà Nội

Phần lớn diện tích của Hà Nội là vùng đồng bằng, độ cao trung bình từ 5 – 20m so với mực nước biển, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam theo hướng chung của địa hình và cũng là theo hướng của dòng chảy sông Hồng. Vùng đồng bằng – địa hình đặc trưng của Hà Nội, đã được con người khai thác và sử dụng từ lâu. Trên lớp bồi tích phù sa dầy (trung bình là[…]