Du lịch

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Hưng Yên

Mua balo hàng hiệu tại balomoi.com / Cơn Bão Số nơi cung cấp dàn âm thanh karaoke chuyện nghiệp TPHCM / Máy lạnh tiết kiệm điện nhất TPHCM tại Cơ Điện Lạnh dongsapa.com / findyourhome.com.vn

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của Hung Yên. về cơ cấu ngành nông nghiệp, trồng trọt lấn át chăn nuôi. Còn trong ngành trồng trọt thì ngành trồng lúa chiếm ưu thế tuyệt đối (gần 86,T diện tích cây lương thực – năm 1999).
Nhìn chung, nông nghiệp của Hưng Yên phát triển vững chắc, tuy nhiên việc chuyển dịch cơ cấu của ngành chưa nhanh.
Trồng trọt
Trong nông nghiệp, ngành trồng trọt vẫn giữ địa vị quan trọng nhất. Ngoài lúa ra, nhân dân Hưng Yên còn trồng các loại cây màu lương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả.
Cây lương thực :
Cũng như nhiều tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Hồng, về lâu dài, City lương thực vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Hưng Yên, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an toàn lương thực.
long vài năm gần đây, diện tích cây lương thực có giảm đi chút ít. Nílm 1999, cả tỉnh có 103.400 ha và đạt sản lượng 537.700 tấn lương Ihực (quy thóc).
+ Lúa :
Kúa là cây lương thực được trồng từ lâu đời ở Hưng Yên. Trong tìốy lương thực, cây lúa chiếm địa vị trọng yếu cả về diện tích và sản lượng.
Diện tích trồng lúa ở Hưng Yên tương đối ổn định, khoảng gần 9 vạn ha, chiếm 86,7% diện tích cây lương thực (1999). Nhờ các công trình thủy lợi được xây dựng ở khắp nơi, cơ cấu mùa vụ chủ yếu là vụ mùa và vụ đông xuân với diện tích gần như nhau và thu hoạch đảm bảo chắc chắn.
Do áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh tiên tiến như công nghệ giống, kĩ thuật canh tác, thủy lợi, phân bón… cho các vùng sản xuất lúa tập trung nên năng suất lúa không ngừng tăng lên theo thời gian, từ 44,2 tạ/ha – năm 1995 lên 55,0 tạ/ha – năm 1999.
Việc tăng lên về năng suất dẫn đến sản lượng lúa cũng ngày càng nhiều hơn. So với năm 1995, sản lượng lúa đa tăng thêm được gần 9,7 vạn tấn – năm 1999 và đạt mức 493,1 nghìn tấn (chiếm 91,7% sản lượng lương thực quy thóc của toàn tỉnh).