Du lịch

Cơ cấu đất đai phát triển công nông nghiệp trong tỉnh

Địa chỉ In phong bì giá rẻ / Lõi lọc nước kangaroo / Cửa tự động

Đất phèn phân bố chủ yếu ở huyện Thái Thụy. Đất có thành phần cơ giới nặng, nhão dẻo khi ướt, cứng rắn và nứt nẻ khi khô và thườn;1 xuất hiện một lớp màu vàng bám trên mặt đất hoặc trong khe đất. Đất phèn có độ phì tương đối khá, hàm lượng chất hữu cơ cao, đất chua, hàm lượng sắt, nhôm di động cao. Những nơi phèn ít, tưới tiêu thuận lợi, trồng lúa vẫn cho năng suất cao, nhưng phải bố trí cơ cấu cây trồng và bón phân hợp lí, cần bón tăng phân lân và phàn hữu cơ. Thủy lợi là phương pháp hàng đầu để thau chua, rửa mặn. Trong canh tác cần luôn giử cho đất ngập nước ở mức độ cần thiết.
Đây là loại đất chủ yếu để trồng lúa, có hệ thống thủy lợi, dẫn thủy nhập điền rất thuận lợi, do đó năng suất lúa nước không ngừng tãng từ 5 tấn/ha lên trên 7-8 tấn/ha như hiện nay.
Đất phù sa sông Hồng có tỉ lệ sét chiếm 20-25%, limông vào khoảng 50%. Đất này có thành phần cơ giới thịt trung bình, pH trung tính (6,5-6,7) hoặc hơi chua, giầu cation kiềm thổ, hàm lượng hữu cơ trung bình (1,3-2,0%). Hàm lượng N trung bình, đạt 0,72%, giàu lân, kali tổng số và dễ tiêu. Độ ẩm đất trung bình đạt trên dưới 18%, sức giữ nước tối đa 32-35%. Đây là nhóm đất tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng.
Đất phù sa hệ thống sông Thái Bình có màu xám. Thành phần cơ giới từ đất thịt trung bình đến nặng. Phản ứng của đất là chua yếu (pH 4,5-5). Các cation kiềm thổ ít hon đất phù sa sông Hồng. Hàm lượng chất hữu cơ là 1,35%, đạm tổng số là 0,07-0,12%, lân tổng số là 0,054-0,095%, lân dễ tiêu nghèo (5-6mg/100g đất), kali tổng số vào loại khá (1,4-1,6%), kali dễ tiêu nghèo (5-8 mg/lOOg đất). Nhóm đất này có thể sử dụng để trồng nhiều loại cây khác nhau, nhung nếu muốn đạt năng suất cao, cần được cải tạo và tăng cường phân bón.
Đất bạc màu và đất xói mòn
Thành phần cơ giới là đất thịt nhẹ cát pha. Đất có phản ứng chua yếu (pH 5,0), nghèo các chất hữu cơ (0,8-1,0%), hàm lượng đạm, lân, kali cả tổng số lãn dễ tiêu đều nghèo. Nhóm đất này rất nghèo chất dinh dirỡng, không thích hợp để gieo cấy lúa, nhưng có thể phát triển một số loại hoa màu, cây trồng cạn như đậu, đỗ, lạc, vừng, rau, một số loại cây ăn củ