Du lịch

Công ty tổ chức sự kiện, du lịch ở phía Bắc

Đi đâu để tìm được dịch vụ bảo vệ ưng ý? / http://eurostone.vn/news/blog/bao-gia-da-hoa-cuong-gia-da-granite-61.html

Ngoài ra, để phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước, Hà Nội còn có mạng lưới giao thông thuận lợi, hệ thống các khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu và hàng loạt dịch vụ khác.
Tính đến cuối năm 1999, Hà Nội có 331 khách sạn với 9369 phòng, bao gồm 101 khách sạn quốc doanh, 17 khách sạn liên doanh với nước ngoài và 214 khách sạn ngoài quốc doanh, khách sạn phục vụ cho khách du lịch và các công ty tổ chức sự kiện Trong số này đã có 67 khách sạn được xếp sao (3 khách sạn 5 sao, 3 khách sạn
3 sao, 18 khách sạn 3 sao, 30 khách sạn 2 sao và 13 khách sạn 1
sao). Lượng khách du lịch nước ngoài đến thành phố là 380 nghìn lượt, còn số lượt khách trong nước là 1050 nghìn. Tổng doanh thu
đạt được 1225 tỉ đồng, nộp ngân sách 170 tỉ đồng.
Những số liệu nói trên còn rất nhỏ bé so với tiềm năng to lớn của Thủ đô. Để đẩy mạnh hoạt động du lịch, cần phải có hàng loạt biện pháp đồng bộ.
Vấn đề trọng tâm của ngành du lịch thành phố là tập trung vào việc nâng cấp kết cấu hạ tầng (mạng lưới giao thông, hệ thống cung cấp điện nước, thông tin liên lạc) và cơ sở vật chất – kĩ thuật của ngành (hệ thống khách sạn, nhà hàng).