Du lịch

Đặc điểm du lịch ở Hà Nội

Quấn sửa motor / Máy in canon 2770 / Giá máy lọc nước kangaroo

- Kết cấu dân sô theo giới tính của Hà Nội gần giống với kết cấu giới tính của cả nước. Trong phạm vi toàn quốc (năm 1999) nữ chiếm 50,8% tổng số dân, còn ở Hà Nội, tỉ lệ này là 50,0%.
– Kết cấu dân số theo lao động :
Kết cấu dân số theo lao động phụ thuộc vào mức tăng dân số và cơ cấu kinh tế của lãnh thổ.
Tuổi lao động của cả nước được quy định từ 16 đến 55 tuổi (đối với nữ) và đến 60 tuổi (đối với nam). Hà Nội là một trong bốn tỉnh, thành phố có tỉ lệ lao động cao nhất cả nước (năm 1996 : 55,5%
tổng số dân, trong khi đó tỉ lệ trung binh của cả nước là 51%). Trong tổng số người ở độ tuổi lao động, một bộ phận không nhỏ vãn chưa có việc làm hoặc đã có chỗ làm nhưng còn thiếu việc. Tạo việc làm cho người lao động để có thu nhập là vấn đề cấp bách của thành phố hiện nay. Đó cũng là một bước quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân, hạn chế những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
Năm 1990, nguồn lao động của Hà Nội có 1.193.000 người, năm 1996 tâng lên 1.366.000 người (năm 1999 dân số Hà Nội đạt 2,67 triệu và đến năm 2010 dự kiến sẽ là 3,2 triệu). Số người trong độ tuổi có khả năng lao động lên tới 1.560.000 người năm 1999 và trên 1,9 triệu vào năm 2010. Chất lượng nguồn lao động so với cả nước là tương đối cao.
Trình độ học vấn của nguồn lao động ở Hà Nội thuộc loại cao nhất trên toàn quốc. Lao động có kĩ thuật chiếm 36% số người lao động, có trình độ đại học và cao đẳng chiếm 11,1%. Điều này luôn luôn là lợi thế quan trọng, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, sự tham gia vào phân công lao động trong nước và sự hợp tác quốc tế.
Kết cấu theo khu vực lao động của dân số Hà Nội đang có những thay đổi rõ rệt. Tỉ lệ lao động trong công nghiệp và xây dựng vào loại cao nhất trong cả nước, tỉ lệ lao động trong các ngành tiểu thủ công nghiệp tương đối lớn. Tỉ lệ lao động trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp ngày càng giảm đi. Các ngành giao thông vận tải – bưu điện, thương nghiệp – dịch vụ đang trên đà phát triển, có tỉ lệ lao động ngày càng cao.