Du lịch

Dân số ở Nam Định

Các mẫu đựng ipad của balomoi.com / Con mèo vận chuyển hàng hóa phạm vi toàn quốc / Đăng ký mua ngay căn hộ madison để được nhiều ưu đãi / Công ty cung cấp các thiết bị ý tế chọn lọc

Tính đến ngày 1-4-1999, dân số của Nam Định là 1888,4 nghìn người, đứng thứ 3 trong các tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 trong toàn quốc.
Những đơn vị hành chính có dân số đông là : huyện Hải Hậu (281.800 dân), huyện Ý Yên (242.000 dân), thành phố Nam Định (241.100 dân). Nơi ít dân nhất là huyện Mỹ Lộc (65.500 dân).
Mật độ dân số của Nam Định khoảng 1141 người/km2, là một trong những địa phương có mật độ đông đúc nhất trong cả nước (đứng thứ 6 trong số 61 tỉnh thành của cả nước). Tuy nhiên, dân cư phân bố không đều.
Thành phố Nam Định là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất (5358 người/km2), sau đó là các huyện : Xuân Trường (1536 ngirời/km2), Nam Trực (1291 người/km^), Hải Hậu (1247 ngirời/km2). Các huyện ịj có dân cư sống thưa nhất tỉnh là : Nghĩa Hưng (682 nguủi/km2, chỉ bằng một nửa của các huyện có mật độ cao), Vụ Bản (859 j người/km2), Giao Thủy (887 nguời/km). Các huyện có mật độ dân P số cao thường là nơi có nền nông nghiệp phát triển mạnh, kết hợp viH phát triển các nghề thủ công nghiệp truyền thống.
Tỉ lệ tăng dân số trung bình năm trong thời kì 1989 – 1999 của Nam Định là 1,2%, vào loại thấp so với các tỉnh ở vùng Đồng bằng Ị hOng Hồng. Huyện Ý Yên có tỉ lệ gia tăng tự nhiên rất thấp, là huyện IIlực hiện chính sách dân số đạt kết quả cao nhất tỉnh. Đáng chú ý I.I tốc độ gia tăng dân số của thành phố Nam Định ngày càng giảm, trong đó tốc độ gia tăng cơ học là âm.