Du lịch

Địa lý hành chính tỉnh Thái Bình

Công ty in catalogue nhanh / Máy lọc nước kangaroo / nem van thanh

Tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 21-3-1890. Địa bàn tỉnh Mu đó gồm phủ Thái Bình, phủ Kiến Xương (đưỢC rách ra từ tỉnh Nam Định) và huyện Thần Khê (được tách ra từ tỉnh Hưng Yên và nhập vào phủ Thái Bình).
Thái Bình ngày nay gồm 1 thị xã (Thái Bình) với 6 phường, 7 huyện Quỳnh Phụ, Humg Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy), 7 thị trấn : Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), Hung Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Diêm Điền (Thái Thụy), 272 xã của 7 huyện và thị xã (riêng thị xã Thái Bình có 7 xã).