Du lịch

Hướng phát triển nông nghiệp ở Hưng Yên

Balo nữ dễ thương tại balomoi.com / Cơn Bão Số chuyên cung cấp dàn karaoke kinh doanh cao cấp / http://dongsapa.com.vn/san-pham/brand/may-lanh-daikin-3.html / Bàn ghế nhựa tại Nội Thất Bảo Phúc

Trong những năm tới, Hưng Yên sẽ tiến hành việc đầu tư cải tạo diện tích đất chua và đất trũng nội đồng thuộc các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ… thành đất nông nghiệp để bù vào diện tích đất trồng lúa bị hao hụt do phát triển đô thị và công nghiệp. Hưng Yên phấn đấu đến năm 2010 sẽ đưa năng suất lúa bình quân toàn tỉnh lên trên 10 tấn/ha, đảm bảo mục tiêu sản lượng lương thực (trong đó lúa là chủ yếu) đạt từ 800 đến 900 nghìn tấn/năm. Hưng Yên cũng từng bước tăng cường đầu tư xây dựng các vùng trọng điểm sản xuất lúa có năng suất cao ở các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Vãn Lâm, Kim Động, Tiên Lữ ; đồng thời khai thác tối đa diện tích ở các khu vực thuận lợi như Ân Thi, Mỹ Hào… để trồng lúa đặc sản cung cấp cho các.đô thị lớn và xuất khẩu.
+ Ngô :
Ở Hung Yên, cây ngô đứng hàng thứ hai sau cây iúa, mặc dù diện tích và sản lượng thua kém xa so với lúa. Trong tổng diện tích cây màu lương thực là 13,8 nghìn ha thì ngô đã chiếm 10,1 nghìn ha. Như vậy, ngô chiếm tới 73,2% diện tích cây màu lương thực, nhưng lại chỉ đạt gần 7,8% diện tích cây lương thực nói chung của
Hưng Yên.
Trong những năm gần đây, diện tích trồng ngô ít nhiều có sự dao động (10,5 nghìn ha – năm 1995 ; 12,4 nghìn ha – năm 1996 ;
9,6 nghìn ha – năm 1998) với năng suất bình quàn có chiều hướng gia tăng (25,6 tạ/ha – năm 1995 và 30,4 tạ/ha – nãm 1999). Sản lượng năm 1999 đạt 30,7 nghìn tấn.
Ngô ưa trồng ở nơi cao ráo, đất cát. Ở phía tây huyện Khoái Châu có nhiều đất phù sa, thuận lợi cho việc trồng ngô. Các huyện khác như Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ cũng có một số diện tích đất cao, pha cát có thể tiến hành trồng ngô một cách đại trà.