Du lịch

Ngành chăn nuôi ở Hưng Yên

Ba lô hàn quốc giá rẻ / Ampli chuyên dùng cho karaoke / http://dongsapa.com.vn/san-pham/brand/may-lanh-lg-6.html / Ghe may nhua cafe

Trâu, bò :
Trong tình hình canh tác hiện nay của tỉnh Hưng Yên, trâu bò vẫn cần thiết để cung cấp sức kéo cho việc cày bừa. Ngoài ra, nuOi bò còn để cung cấp thịt và sữa. Xưa kia, trâu được nuôi nhiều hơn bò. Gần đây số lượng bò của tỉnh đã vượt hon hẳn số trâu và ngày càng chiếm ưu thế trong chăn nuôi đại gia súc. Trong những năm gần đây, đàn trâu bò có chiều hướng giảm về số lượng. Riêng đàn trâu giảm rất nhanh (năm 1999 chỉ bằng 36,5% của năm 1995).

Nuôi bò là phương hướng chủ yếu trong chăn nuôi đại gia súc của tỉnh Hưng Yên. Bò có thể được nuôi phân tán và với quy mô đàn nhỏ tại các khu vực ven đê, nhất là ven đê sông Hồng và sông Luộc. Hưng Yên đang thực hiện chương trình Sin hóa đàn bò. Đến năm 2010, tỉ lệ bò lai Sin sẽ lên khoảng 50%, nhằm cung cấp cho nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về thịt và sữa.
Lợn :
Hung Yên đang tập trung phát triển nhanh đàn lợn thịt. Đoàn Đào (Phù Cừ), Trai Trang (Yên Mỹ), Hưng Đạo (Tiên Lữ) là những xã nổi tiếng về chăn nuôi lợn.
Là một tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng, Hung Yên có nhiều điều k lộn thuận lợi để phát triển đàn lợn. Vì vậy, đàn lợn tăng tương đối ilihi đặn về số lượng. Nếu như năm 1995 cả tỉnh có hơn 31 vạn con lợn thì đến năm 1997 đã tăng lên trên 33,3 vạn con và năm 1999 gần 37,2 vạn con.
Hiện nay, Hưng Yên chủ trương phát triển rộng rãi phong trào
chăn nuôi ở các hộ gia đình, phấn đấu nâng số đầu lợn trong tỉnh lon 0,8 – 1,0 triệu con vào năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị lịịlnrởng trong nước và xuất khẩu.