Du lịch

Sự phân chia hành chính của Nam Định

Giá balo adidas chính hãng / http://conbaoso.com/Thi-cong-phong-karaoke / https://findyourhome.com.vn/thong-tin-du-an/novaland-pho-quang / Giảm đau xương khớp với đèn hồng ngoài của Hoa Đà

với các địa phương trong cả nước và quốc tế. Song mặt khác, đày cũng là một thách thức lớn đối với Nam Định trong điều kiện cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ; bải sức ép gay gắt do công nghệ lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém so với yêu cầu phát triển và so với các đô thị mới nằm liền kề trong địa bàn kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Điều đó đòi hỏi Nam Định phải có bước phát triển vượt bậc, mau chóng trưởng thành để khai thác các lợi thế và nhân tố mới nhằm hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước.
Tỉnh Nam Định thành lập năm Minh Mạng thứ 12 (1831). Dầu đời Trần là lộ Thiên Trường. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đặt làm thừa tuyên Thiên Trường. Năm Quang Thuận thứ 10 (1469) đổi là thừa tuyên Sơn Nam. Năm Hồng Đức thứ 21 (1490) gọi là xứ Sơn Nam. Năm Cảnh Hưng thứ 2 (1746) chia làm trấn Sơn Nam Thượng và trấn Sơn Nam Hạ. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), trấn Sơn Nam Hạ đổi thành trấn Nam Định. Năm 1831, trấn Nam Định đổi thành tỉnh Nam Định.
Năm 1965, Nam Định và Hà Nam sáp nhập thành tỉnh Nam Hà.
Tháng 12/1975, Nam Hà và Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Hà Nam Ninh.
Năm 1992, tách Ninh Bình và trở lại là tỉnh Nam Hà.
Năm 1996, tỉnh Nam Định được tái lập.
Hiện nay, tỉnh Nam Định bao gồm : thành phố Nam Định, 9 huyện (Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, (iiao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng), với 9 thị trấn, 15 phường và >02 xã.