Du lịch

Sự phát triển du lịch, tổ chức sự kiện ở Hải Phòng

Quấn sửa động cơ điện / Máy in canon 7270 / Máy lọc nước kangaroo

Tùng bước chuyển hướng đầu tư phát triển hệ thống cảng, kho bãi nằm doc sông cấm sang dọc sông Bạch Đằng (từ bến Rừng đến ! Đình Vũ) – nơi không bị sa bồi và có điều kiện phát triển các loiiil cảng chuyên dụng, cảng tổng hợp, tạo tiền đề để xây dựng các khu kinh tế mở, thu hút đầu tư từ nước ngoài…
Hải Phòng sẽ xây dựng cầu Bính gắn với sự phát triển khu vụ. đô thị mới Bắc sông cấm, thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên hiộn nay. Cảng sẽ được hiện đại hóa theo hướng côngtennơ – hóa, luónn j lạch được chỉnh trị để tàu 1 vạn tấn ra vào thuận lợi, nhằm đạt cOMfí suất 6-7 triệu tấn – năm 2000 ; 10-15 triệu tấn – năm 2010. Cann I nước sâu tại Đình Vũ sẽ xây dựng giai đoạn tiếp theo và xem xél I khả năng duy trì khu chuyển tải Trà Báu dưới góc độ phát triển (Vu
vữnií gắn với vịnh Hạ Long. Sân bay Cát Hi sẽ được nâng cấp thành san bay quốc tế để có điều kiện tiếp nhận máy bay loại lớn. Cùne với việc mở rộng quan hệ quốc tế và hoạt động du lịch, tổ chức sự kiện sẽ mở thêm các tuyến bay quốc tế đến các nước trong khu vực Trong nhữnt! năm qua, nqành hưu chính viễn thòng của Hải Phòne l)ó Hồ Chí Minh.
Về cơ bản, các Irang thiết bị cũ, lạc hậu đa dần dân được thay Ihr. Năm 1994, Hải Phòng đa đưa vào sử dụng tổng đài điện tử tự tlẠng 5000 số. Năm 1995 tiếp tục đưa vào sử đụne tổng đài 13.500 MI… Lưựníí máy điện thoại tăng lên khá nhanh, từ 18.260 chiếc – nỉlm 1995 tới 55.180 chiếc – năm 1998.
Trong chương trình hiện đại hóa hệ thống thống tin liên lạc, Thành pliố đã chủ trươne phát triển hệ thống thông tin di động, mở rộng CÌIC dịch vụ điện báo, điện thoại công cộng, tiến tới 100% số xa có «lu;n thoại…