Du lịch

Thông tin cơ bản khi du lịch ở Bắc Ninh

Các phẩm chất của một bảo vệ chuyên nghiệp / Khâu sản xuất đá hóa cương tại châu âu

Địa hình Bắc Ninh chủ yếu là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của sông Đuống và sông Thái Bình. Do sự tác động của các quá trình địa mạo và hoạt động kinh tế của con người mà Bắc Ninh có các dạng đồng bằng sau :
Đồng bằng tích tụ xâm thực đổi sót ở Yên Phong, Quế Võ với độ cao 100 – 200m, có các đồi hình thành do bào mòn xâm thực, các thềm phù sa cổ cao 10 – 20m.
Đồng bằng tích tụ xâm thực phù sa ở các huyện Tiên Du, Từ Sơn, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Ở đây không có đồi sót, chỉ có phù sa mới bồi tụ do sông Hồng, sông Thái Bình phủ trên krp trầm tích biển. Hiện nay là vùng đất phù sa trong đê, nên không còn được bồi đắp nữa.
Ngoài ra, ở một số xa thuộc huyện Thuận Thành, nơi giáp ranh với thành phố Hà Nội, Hải Dưưne, Hưng Yên, có một số noi là đồng hằng tích tụ trên nên địa chất là phù sa mới của sông Hồng, nhưng không đưực bổi đắp hằng năm do đẽ ngăn.
Khoáng sán
Bậc Ninh là một tỉnh nghèo về tài nguyên khoáng sản. Các khoáng sũn chủ yếu là phi khoáne (vật liệu xây đựng) như đất sét làm gạch ngói, gốm, với trữ lượng không lớn (khoảng 4 triệu tấn) ở Quế Võ, Tiên Du và thị xã Bắc Ninh. Đá cát kết với trữ lượng khoảng 1 triệu tấn ở Thị Cầu – Bắc Ninh. Đá sa thạch ở Vũ Ninh (Bấc Ninh) với trữ lượng 3 triệu m Ngoài ra còn có than bíin ở Yên Phong, với trữ lượng khoảng 60 nghìn – 200 nghìn tấn.