Du lịch

Tiềm năng du lịch sông nước của Tỉnh Thái Bình

In tờ rơi quảng cáo giá rẻ / Giá cây nước nóng lạnh kangaroo / Nem kim cuong

Thái Bình là một tỉnh bốn bề có sông nước bao quanh. Một mặt là biển, ba mặt khác là sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa. Giữa tỉnh có sông Trà Lý (67km) chảy qua, phân chia tỉnh ra làm 2 phần : phía bắc gồm 4 huyện, phía nam gồm 3 huyện và thị xã. Những con sông lớn này được nối liền với một hệ thống sông đào, kênh mương dày đặc, cộng với ảnh hưởng của nước thủy triều, đã tạo cho Thái Bình có nguồn nước vô cùng phong phú để tưới cho cây trồng, và hằng năm về mùa mưa lũ, đã cung cấp một lượng lớn phù sa cho đồng ruộng. Các sông trên đổ ra biển qua các cửa : Thái Bình, Diêm Điền, Trà Lý và Ba Lạt.
Sông ngòi có độ dốc nhỏ, trung bình là 0,02-0,05 m/km. Các sôni’ uốn khúc mạnh, hệ số uốn khúc là 1,4. Độ rộng lòng sông có noi tới 3km. Mạng lưới thủy văn ở đồng bằng không dày lắm, mật đọ trung bình là 0,7-l,0km/km2.
Chế độ dòng chảy của sông Thái Bình chịu ảnh hirởng của cho độ dòng chảy sông Hồng. Dòng chảy trong năm chia làm 2 mùa rò rệt. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm khoảng 75% lượn).’ nước/năm. Mùa kiệt từ tháng 11 đến tháng 5, chiếm khoảng 25% lượng nước/năm.
Ngoài hệ thống sông ngòi, Thái Binh còn có nguồn nước khoáng thiên nhiên ở độ sâu 450m, trữ lượng lớn, thuộc huyện Tiền Hải. Ở đây đa xây dựng nhà máy nước khoáng đóng chai Vital. Ngoài việc khai thác để góp phần phát triển kinh tế, nguồn nước khoáng này có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng chữa bệnh, thu hút khách du lịch ở trong và ngoài nước.