Du lịch

Tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Thái Bình

In nhanh laser màu giá rẻ / Giá lọc nước kangaroo / nem lien a

Thái Bình là một tỉnh không có núi rừng. Địa hình nhìn chung bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam, nhưng ở từng khu vực lại có nơi đất trũng hay gò cao hơn so với địa hình chung, độ cao so với mặt biển là từ 1 đến 2 mét. Vùng có độ cao trên 2 mét chiếm diện tích nhỏ. Đất đai của Thái Bình là đất bồi tụ màu mỡ và là điều kiện thuận lợi để phát triển cả trồng trọt lẫn chăn nuôi.
Địa hình đồng bằng ở Thái Bình có 3 kiểu: đồng bằng tích tụ cao, đồng bằng tích tụ thấp và đồng bằng duyên hải.
– Đồng bằng tích tụ cao Kiến Xương, Vũ Thư chủ yếu trải ra giữa sông Hồng và sông Trà Lý và mới được hình thành. Đất thấp, phần lớn có độ cao dưới lm, xen kẽ với các dải cồn ca» l-2m. Do đó nếu không có đê (đê biển và đê sông) thì hằng ngày vẫn bị ngập khi triều cường.
– Đồng bằng tích tụ thấp Quỳnh Côi là kiểu đồng bằng tích tụ phù sa mới, thấp, phát triển ở những nơi ít được bồi đắp phù sa do bản thân con sông chảy qua có ít phù sa, hoặc ở vào nơi tiếp giáp giữa hai lun vực nên nước sông đến đó đã giảm lượng phù sa.
– Đồng bằng duyên hải Tiền Hải, Thái Thụy là vùng châu thổ sông Hồng rõ rệt. Đất mặn chiếm đa số diện tích, sau đến đất cát trên các dải cồn và cuối cùng là đất phèn. Đất đai chủ yếu được sử dụng làm ruộng hai vụ, ven biển có đồng cói và rừng ngập mặn. Đã xuất hiện ruộng muối, nhưng không nhiều. Đặc biệt là sau klu ||4 hiện nguồn khí đốt, bộ mặt Tiền Hải đã có nhiều thay đổi.
Các bãi cát và cồn cát ven biển chủ yếu phân bô ở rìa phiá đông nam hoặc đông bắc. Các cồn nổi là cồn Đen. Để cố định các cồn cát (không cho cát bay, cát di doMỊ ih| phía trong, lấp cạn các đầm nuôi thủy hải sản), lấy gỗ làm xây dựng, lấy củi làm nhiên liệu, đồng thời tạo cảnh quan cho vùng biển, nông dân đã trồng các rừng cây phòng hộ.
Đất Thái Bình được hình thành gắn liền với quá trình ra biển. Làng Kỳ Bá ở ven thị xã Thái Bình ngày nay, vào thứ X còn là cửa biển, nên có tên gọi là Kỳ bồ hải khẩu hen những bãi lầy ven biển được phù sa bồi đắp dần, người nôn) ilnn lao động Thái Bình từ thế hệ này qua thế hệ khác đã kirn lit quai đê lấn biển, đắp đê ngăn nước, xây cống bỏ kè, san ghềnh Iỉiịi trũng, khai hoang vỡ hóa mà dụng lên cả một vùng Thái Bình Iilnr ngày nay
Nhờ quá trình quai đẽ lấn biển mà diện tích đất đai của Thái Mình 1.1 được mở rộng ra nhiều. Trong giai đoạn từ năm 1K2K đến năm 19X5 diện tích lăng thêm nhờ quai đê lấn biển là khoảng gần 7800 ha. riêng từ năm 1960 đến năm 1990 được thêm han 4000 ha.