Du lịch

Tổ chức sự kiện, du lịch ngày càng phát triển ở Hà Nam

Mua bán motor điện / Lắp đặt phòng net trọn gói / Giá máy nóng lạnh kangaroo

Các ngành dịch vụ như thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, tổ chức sự kiện… có vai trò ngày càng quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kmli tế – xã hội của tỉnh.
Ngành dịch vụ của Hà Nam có mức tăng trưởng khoảng 8,7%/năm và phát triển của ngành đã góp phần đáng kể vào sự ổn định và phát triển chung của nền kinh tế.
Thương mại
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế ngành thương mại Hà Nam có sự phát triển mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh có xu hướng ngày càng tăng. Năm 1991 đạt khoảng 350 tỉ đồng, năm 1996 tăng lên đạt /.vl tỉ đồng, năm 1998 đạt 1160,2 tỉ đồng.
Với địa bàn nông thôn là chủ yếu, mặc dù nhu cầu tiêu dùng của II) Ươi dân còn thấp, r.hung Hà Nam vẫn là một thị trường tiêu thụ I. há lớn. Các mặt hàng tiêu dùng chủ yếu và thông thường là lương lluiv, thực phẩm, muối, dầu hỏa, vải, giấy, vở học sinh, đồ dùng gia (linh. Các mặt hàng tiêu dùng thông thường chiếm tỉ trọng cao trong cư cấu hàng hóa bán buôn, bán lẻ trong tỉnh. Các mặt hàng cao cấp rú chất lượng như hàng điện tử, điện lạnh… chủ yếu tiêu thụ ở các llil trường thị xã và các thị trấn.
Các mặt hàng bán ra ngoài tỉnh chủ yếu là đá, xi măng, gạch, vôi, vải màn, tơ tằm, lương thực, thịt, trứng, rau, hoa quả… Thị trường lit11 thụ chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Thái Bình v.v…
Các mặt hàng từ ngoài tỉnh cung cấp cho Hà Nam là xăng dầu,sắt thép, phân bón, thuốc trừ sâu… và các loại hàng hóa tiêu dùng. Ilímg hóa đưa vào Hà Nam chủ yếu là từ Hà Nội và một số tỉnh Bắc Bộ, thành phố Hồ Chí Minh… và một phần được nhập khẩu từ nước ngoài.