Du lịch

Tổ chức sự kiện du lịch ở Bắc Ninh

Quê Võ (2460 ha), Thuận Thành (1088 ha), Tiên Du, Từ Sơn (1206 ha) Yên Phong (881 ha), thị xã Bắc Ninh (165 ha). Như vậy, tiềm năng đất chưa sử dụng còn nhiều, đặc biệt mặt nước chưa sử dụng là 312ha, đất trống đồi trọc là 577 ha.
Toàn tỉnh có 5000 ha đất trũng, ngập úng thường xuyên, thuộc các huyện Gia Bình, Quê Võ và Yên Phong. Hệ số sử dụng ruộng đất mới đạt 2 lần ; khả năng tới có thể đưa lên 2,5 lần.

Bắc Ninh là một vùng địa – văn hóa đặc sắc. Đặc điểm này thể hiện ở nhiều di tích, danh thắng – là điều kiện để phát triển du lịch.
Kinh Bắc là vùng đất mà đạo Phật thâm nhập ngay từ những thế kỉ đầu công nguyên. Đến đời nhà Lý, Phật giáo đã đạt đến độ cực thịnh. Nhiều chùa, tháp đã được xây dựng ở đất Kinh Bắc và trở thành danh thắng, di tích lịch sử văn hóa, là nơi tham quan, vãn cảnh của khách thập phương.
Bắc Ninh là một vùng đất cổ, đồng thời cũng là một trong những chiếc nôi của nền văn hóa Việt Nam. Chính vùng đất này đã sinh ra những làn điệu dân ca Quan họ đặc sắc, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ, đậm đà bản sắc dân tộc. Rất nhiều công ty du lịch đã chọn Bắc Ninh để tổ chức sự kiện.