Du lịch

Tổ chức sự kiện lễ hội ở Hà Nam

Mỹ phẩm xách tay / Lắp đặt phòng net tại Hoàng Sơn / Máy nóng lạnh kangaroo

Mạng lưới chợ là một bộ phận cấu thành quan trọng của mạng lưới thương mại ở mỗi tỉnh, mỗi vùng cũng như cả nước. Ở Hà Nam, đến tháng 10/1999 có 114 chợ. Trong đó số chợ ả khu vực thành thị là 9, chợ ở khu vực nông thôn có 105. Mật độ bình quân là 1,4 chợ trên 1 vạn dân ; khoảng 1,4 chợ trên 10 km2 và 1 chợ trên 1 xã, phường. Các chỉ số trên của Đồng bằng sông Hồng là 1,1 chợ trên 1 vạn dân, 1,3 chạ trên 10 krrr, 0,8 chợ trên I xã, phường.
Mạng lirới chợ của Hà Nam phân bố tương đối đều khắp trên các huyện thị, song tập trung cao nhất ở Phủ Lý, thấp nhất ở Bình Lục.
Năm 1991 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mới có 426 nghìn USD. Đến năm 1995 đạt 1769 nghìn USD và năm 1999 đã tăng lên 13.800 triệu USD.

Hàng xuất khẩu của Hà Nam chủ yếu là nông sản và nông lâm sản chế biến như : hàng mây tre đan, lạc nhân, hàng thêu ren, gạo các loại.
Du lịch
Với nhứng tiềm năng về tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhãn VÍIII). Ila Nam có điều kiện phát triển các loại hình du lịch như : du lịch quá cảnh, du lịch tham quan, tổ chức sự kiện, lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch thể thao. Hằng năm, Hà Nam thu hút khoảng 300-400 lượt khách quốc tế và khoảng 9-10 nghìn khách du lịch trong nước (gồm khách đến từ Hà Nội và các tỉnh phụ cận như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tây… và khách du lịch quá cảnh đi chùa I lương). Khách du lịch nội địa đến Hà Nam chủ yếu tham quan các ilén chùa, miếu mạo và tham gia các lễ hội truyền thống, nghỉ dưỡng.